Möjligheterna i Västsverige

.

Västsvenskt näringsliv utvecklas starkt nu och många nysatsningar genomförs. Likaså blomstrar start-up scenen med nya företag som siktar mot internationella framgångar. Flera växer tack vare stark försäljningsutveckling, andra har tagit in expansionskapital och på så vis finansierat offensiva satsningar och fortsatt tillväxt.

Ett flertal av dessa företag har sålts till betydande värden och flera har noterats – med den gemensamma nämnaren att de blivit lyckade investeringar för sina ägare.

Dessa framgångar beror till stor del på att idérika och kreativa människor upptäckt nya unika lösningar, som sedan tillsammans med entreprenörer har utvecklat dessa lösningar till konkurrenskraftiga produkter och tjänster. Det leder till bra affärer och en stark tillväxt. Västsverige och Göteborg har dessutom byggt en god infrastruktur för att underlätta för nystartade tillväxtbolag.

För den som vill vara med i ett tidigt skede, innan de säljs, finns det många intressanta affärs- och investeringsmöjligheter här. Nu presenteras möjligheten att genom GOKAP investera i en portfölj av flera nya start-ups och samtidigt stödja Göteborg och Västsverige och våra entreprenörer.

Kapitalbehoven i Västsverige

För att start-ups i Västsverige ska kunna utvecklas och bli konkurrenskraftiga behövs mer kapital på den lokala arenan. Inte minst för att affärsidéerna ska kunna förverkligas till sin fulla potential här i Västsverige.

På grund av den starka ökningen av nystartade företag med behov av kapital för att etablera sig på marknaden eller för expansion, är kapitaltillgången i regionen för närvarande inte tillräcklig för att täcka behoven. Detta vill GOKAP bidra till att förändra och förbättra.

Bakgrunden till GOKAP

Grundarna och initiativtagarna till GOKAP har omfattande erfarenhet av investering i och utveckling av tillväxtföretag. De har tagit fram ett koncept, som har resulterat i detta erbjudande och som har verifierats av andra sakkunniga.

Konceptualiseringen har skett i samarbete med många lokala aktörer på start-up scenen. De kommer att samarbeta med GOKAP för att direkt ge ett ”deal-flow” av propåer ur vilka de mest intressanta väljs ut för investering.

Den som investerar i GOKAP får därigenom både ta del av den erfarenhet och den mängd företag, som de lokala aktörerna har, och möjligheten att sänka sin risk genom att investera i en kvalitetssäkrad och diversifierad portfölj av nya företag.

Dessutom bidrar en investering i GOKAP till kapitalförsörjning av start-ups i Västsverige, vilket är viktigt för regionens framtid och utveckling.

GOKAP ger följande fördelar:

  • riskfördelning genom investering i en kvalitetssäkrad och diversifierad portfölj av företag
  • bättre uthållighet och möjlighet att lyckas för företagen med tillgång till mer kapital
  • fler företag får möjlighet att bevisa sina affärskoncept och därmed kan fler komma att lyckas
  • regionens kapitalmarknad stärks genom saminvestering med befintliga investerare.
Karta