Genomförda investeringar

Iscaff Pharma ABs affärsidé är att utveckla en intelligent scaffold-plattform (=iscaff) human liknande ex-vivo modell för användning inom klinisk cancerdiag­nostik/prognostik, inom individanpassad cancerterapi samt inom industriell utveckling av cancer­läke­­­medel. Första fokus är att introducera teknologin som screeningsverktyg som human ex-vivo modell för att ta fram effektivare cancer­läkemedel. Läs mer länk till hemsida

Healthmakers Technologies utvecklar och driver en digital vårdplattform, Kura, som kopplar ihop patienter med sina egna ordinarie vårdgivare och möjliggör en bättre tillgänglighet och kontinuitet inom vården. Via Kura kan vårdenheter (vårdcentraler, specialister, psykologer etc) ansluta sig för att kunna erbjuda sina patienter fler digi-fysiska alternativ. Då Kura även integrerar med utvalda journalsystem ser företaget att de effektiviserar vårdmöten med 40% från bokning till genomfört möte och journalföring. Det innebär att vårdgivare har mer tid över till patienter och lättare kan komma i kontakt med sina patienter. Samtidigt stannar patientersättningen i rätt region och på rätt vårdenhet. Läs mer https://kuravard.se/

Strandbacka Medical utvecklar PERIsign, en medicinteknisk produkt, som underlättar bedömningen av patienter med buk­smärta. Svårigheten med att bedöma graden av allvarlighet hos patienter med akut buksmärta leder till missade diag­noser, insatser som sätts in för sent, ibland dyra onödiga röntgenundersökningar och lång väntan på akut­mottagningen. Patentsökta PERIsign ska effektivisera vården och onödig väntan, ev minska antalet röntgenundersökningar och annan resursanvändning för sjukvården.Läs mer länk till hemsida

HealSafe Interiör är specialister på inredning för utmanande miljöer. Sedan 2010 då de utformade sin första produkt på begäran från ett rättspsykiatriskt sjukhus, har efterfrågan på att lösa säkra inredningsprodukter ökat för varje år. Idag kan HealSafe erbjuda ett helt unikt och brett sortiment av säkra, robusta och självskade- och suicidresistenta produkter. Läs mer länk till hemsida

Sortina Pharmas affärsidé är att baserat på forskningsresultat utveckla en ny unik cancerbehandling (anti-sortilin) för patienter med aggressiv cancer (första indikation bröstcancer) som inte svarar på befintlig behandling. Behandlingen kan bota cancer genom att motverka spridning och återfall av sjukdomen genom att sikta in sig på de vanligtvis behandlingsresistenta cancerstamcellerna och därmed minska dess aktivitet och risken för återfall. Läs mer länk till hemsida