Hej alla entreprenörer i Västsverige!

GOKAP riktar sig till dig som är driven entreprenör och har nyligen startat ditt företag, företrädesvis i Göteborg och i Västsverige, och söker kapital för att utveckla verksamhet/produkt eller tjänst. Kontakta oss och berätta hur du kan nå en snabbare tillväxt med hjälp av GOKAP!

De investeringspropåer som vi vill arbeta med skall ha en lösning som löser ett väsentligt problem och vara klart bättre än existerande lösningar på marknaden, vara hållbara och kommersiellt gångbara internationellt med stark tillväxtpotential. Vi är inte begränsade till någon särskild bransch men riktar i första hand in oss mot start-ups och verksamheter i tidig fas där vår investering kan göra skillnad, när den ligger på upp till 2 MSEK. Vi investerar gärna tillsammans med andra investerare och vill gärna se hur vi kommer kunna göra exit.