;

Årsstämma

Årsstämma kommer att hållas tisdagen den 18 juni, kl 15.30 hos GU Ventures AB, i bottenplanet på Erik Dahlbergsgatan 11A, i Göteborg. 

Årsredovisning 2018 klicka här

Kallelse till årsstämma klicka här

Fullmakt klicka här