Välkommen till GOKAP Invest!

GOKAP Invest är grundat med syfte att göra framgångsrika investeringar i innovativa start-ups i tidig fas och därigenom tillföra mer kapital till start-ups i Göteborg och Västsverige. Detta ska göras genom att:

  • attrahera och välja ut företag att investera i, vilket sker delvis med hjälp av våra samarbetspartners
  • genomföra analyser och göra ett antal investeringar som matchar GOKAPs riktlinjer
  • typinvesteringen är ca 1-2 mkr/objekt
  • saminvestera med befintliga investerare
  • intressera fler in­­ves­terare för möjligheterna att investera i regionen
  • säkerställa försäljning av aktier och avkastning på insatt kapital till ägarna av GOKAP.

Investeringsramar

Investeringsfas:          sådd, start-up, onoterat
Branschfokus:            alla branscher
Ambition:                    fylla ett kapitalbehov hos start-ups 
                                   tillsammans med andra investerare om upp 
                                   till 10 mkr per investeringsobjekt
Storlekspann:             upp till 2 mkr/objekt och finansieringsrunda 
Investeringshorisont:  3-5 år
Avkastning/exit:         utdelning, försäljning eller notering

Tillsammans med samarbetspartners, som presenteras på sidan Om GOKAP, kommer vi att hitta intressanta investeringsobjekt, som kan passa GOKAPs riktlinjer.