Senaste Investeringar

st
INVESTERINGAR
0 msek
INVESTERAT
0 st
EXITS

Investeringar i Västsverige

Tillsammans med stark förankring inom regionens näringsliv och nära samarbeten inom ekosystemet, har initiativtagarna bakom Gokap omfattande erfarenhet av investeringar och utveckling av tillväxtbolag. Sedan starten 2018 har Gokap Invest attraherat över 300 aktieägare och investerat i 22 nya innehav.

Målet är att generera god avkastning till GOKAPs delägare samtidigt som de kan stödja Västsveriges häftiga start-ups och entreprenörer. Det stärker även den västsvenska kapitalmarknaden i denna sektor

– Klementina Österberg, som VD för GU Ventures representerar en av grundarna i GOKAP och är tillika styrelsens ordförande i GOKAP.
 

Initiativtagarna

GOKAP-gruppen består att ett moderbolag, GOKAP Holding AB, samt ett dotterbolag, GOKAP Invest AB (publ).

Bolagsstruktur i GOKAP-Gruppen

GOKAP Holding AB har bildats som ett ägarbolag av initiativtagarna GU Ventures, under ledning av Klementina Österberg, Göteborg Corporate Finance under ledning av Carl-Magnus Kindal och entreprenören Claes Holmberg. Övriga delägare är aktiespararna inom Eldopalen, Gunnar Ek, Lars Håkanson, Mats Ekberg, Stefan Gustafsson, Ankie Hvittfeldt, Mattias Larsson, Michael Lindström, Petra Palmgren-Lindwall, Katarina Ramer, Mariah ben Salem, Ingrid Thulin, samt Roy Jonebrant, som är utsedd till VD för GOKAP Invest. 

Vårt ekosystem 

Samarbetspartners som är en viktig del för vår goda förankring i regionen 

Senaste investeringar 

Läs mer om bolagen som nyligen tillkommit vår portfölj

Iscaff Pharma

BIOTECH

Iscaff Pharma AB är ett bioteknikföretag som fokuserar på att utveckla bättre behandlingar av aggresiva cancerformer.

Sortina Pharma

PHARMA

Bolagets läkemedelskandidat har potentialen att eliminera de aggressiva cancercellerna med användning av små molekyler riktade mot sortilin 

Healsafe Interior

DESIGN

Designföretag med fokus på evidensbaserad design som metod för att utveckla riskreducerande och suicidpreventiva inredningsprodukter.

Står du inför en kraftig tillväxtresa som kräver kapital?

Vi söker stängigt efter hållbara och innovativa lösningar med stark tillväxtpotential. Kontakta oss och berätta hur du snabbare kan skala din lösning med hjälp av Gokap.

st
BÖRSNOTERINGAR
0 msek
TOT REST KAPITAL
0 mkr
BOLAGENS TOT VÄRDE

Styrelsen i Gokap Invest AB

Kallelse till årstämma i GOKAP Holding och GOKAP Invest. 

Styrelsen har kallat till årsstämma i såväl GOKAP Holding som GOKAP Invest på torsdag 20 juni kl 10 resp kl 11. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 12 juni 2024, och anmäla sig till bolaget på adress Roy Jonebrant, Jonebrant Ekonomikonsult AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen eller per e-post: roy@jonebrant.se eller tel 0708-48 12 36 senast måndagen den 17 juni 2024.
SQUARE (1)

Roy Jonebrant

VD

Mångårig erfarenhet som CFO i både noterade och onoterade bolag, bla MedTeam, Biolin, Biolight och Pilum.  Roy äger aktier i GOKAP Holding genom eget bolag.

SQUARE

Klementina Österberg

Styrelseordförande

VD för GU Ventures där hon arbetat i 16 år. I sin VD roll innehar Klementina  styrelseuppdrag i flera av GU Ventures portföljbolag. GU Ventures äger aktier i GOKAP Holding.

SQUARE

Claes Holmberg

Styrelseledamot

Entreprenör med många års erfarenhet av att starta och driva företag. Idag arbetar CLaes som VD för Emotra, sitter som styrelseordförande för PExA samt SealWacs, samtliga noterade. 

SQUARE (1)

Carl-Magnus Kindal

Styrelseledamot

VD för Göteborg Corporate Finance (GCF) och varit VD för olika finans- och värdepappersbolag i sammanlagt 20 år. Carl-Magnus äger aktier i GOKAP Holding genom eget bolag.